Atgal

Naujienos

2018-06-18 Sėkmingai įgyvendinta sutartis su Valstybės sienos apsaugos tarnyba dėl techninės įrangos įsigijimo.

Viešojo pirkimo-pardavimo sutartį pagal Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. metų programos lėšomis finansuojamą projektą

LT/2016/VSF/4.3.2.1 “Tranzitinių traukinių stebėjimo techninės ir programinės įrangos pakeitimas“ „Techninės įrangos įsigijimas“

UAB "Telekonta" su VSAT prie LR VRM pasirašė 2018 m. kovo 5 d. ir sėkmingai įgyvendino sutartyje numatytais terminais.

Pirkimo, kurio vertė siekia 51 tūkst. eurų, metu VSAT prie LR VRM atnaujino tarnybinę stotį, duomenų saugyklą bei kitą įrangą.

VSAT prie LR VRM  įsigijo Hewlett-Packard įrangą.

Pagrindinis šio projekto tikslas – tranzitinių traukinių stebėjimo techninės įrangos atnaujinimas.