Atgal

Evakuacijos sistema

Norint išvengti pavojaus, visuomeniniuose pastatuose esančių žmonių gyvybei, turi būti privalomai taikomos evakuacinės sistemos. Kilus gaisrui ar panikos atveju išėjimai iš pastatų turi užtikrinti saugią visų žmonių evakuaciją. Vienas iš svarbiausių evakuacinės sistemos uždavinių yra užtikrinti saugumą ir galimybę greitai pasišalinti iš nesaugių patalpų. Sistema praneša skubius skelbimus, pagalbos pranešimus ir aišku pavojaus atveju - evakuacijos pranešimus, kurie girdimi kiekvienoje patalpos dalyje. Sudėtingesnėse sistemose taikomi zonų principai, kuomet atskirose zonose leidžiami skirtingi pranešimai nukreipiant srautą į skirtingas puses ir taip paskirstant bendrą žmonių judėjimą, kad nesusidarytų spūstys.

 

Šiuos sprendimus realizuojame Pantura ir kitų gamintojų įrangos pagalba.