Atgal

Techninė priežiūra

Užsakovų akys ir ausys

Turėdami patyrusius savo sričių specialistus, galime pasiūlyti statinio ar statinio dalies statybos techninės priežiūros, statinio projekto ar projektų dalių vykdymo priežiūros vadovų paslaugas. Šias paslaugas teikiame vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, šia veiklą reglamentuojančiais statybos techniniais reglamentais ir poįstatyminiais aktais.

 

UAB “Telekonta” siūlo FIDIC inžinieriaus ir atskirų specializacijų ekspertų paslaugas užsakovams , vykdantiems tarptautinius ir ES lėšomis finansuojamus projektus.