Atgal

Naujienos

2020-01-09 Sėkmingai įgyvendinta sutartis su Valstybės sienos apsaugos tarnyba „Kybartų pasienio kontrolės punkto ir prieigų vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimas“

Viešojo pirkimo-pardavimo sutartį pagal Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. metų programos lėšomis finansuojamą projektą LT/2016/VSF/4.3.2.1 „Vaizdo stebėjimo sistemų Kybartų ir Kenos pasienio kontrolės punktuose atnaujinimas“ „Kybartų pasienio kontrolės punkto ir prieigų vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimas“.

UAB "Telekonta" su VSAT prie LR VRM pasirašė 2019 m. kovo 5 d. ir sėkmingai įgyvendino sutartyje numatytais terminais.

Projekto įgyvendinimo metu buvo atnaujinta vaizdo stebėjimo ir apsauginė sistema, išplėsta veikimo zona per visą Kybartų pasienio užkardos veikimo teritoriją (38,6 km). Tai užtikrina sustiprintą supaprastinto tranzito schemos kontrolę  nepertraukiamu 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę (24/7) režimu.

Projekto tikslas – sustiprinti valstybės sienos kontrolę Kenos ir Kybartų pasienio kontrolės punktų (toliau – PKP) prieigose, užkirsti galimybes vykstantiems ne per PKP  asmenims pažeisti valstybės sieną „žaliojoje juostoje“

Pirkimo, kurio vertė 3 099 209,30 eurų metu VSAT prie LR VRM atnaujino kontrolės punkto ir prieigų vaizdo stebėjimo sistemą.