top of page

IXB koridoriaus jungtis su Klaipėdos uostu - Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra

2012-06-28


Anglinės EC rekonstrukcijos projektą, kurio vertė 21 mln. Lt, AB „Lietuvos geležinkeliai“ užsakymu įgyvendino jungtinės veiklos sutarties partneriai UAB „Elmonta“ ir UAB „Telekonta“ (atsakingasis partneris).

Per dvejus metus suprojektuotos ir įrengtos geležinkelio signalizacijos, elektros tiekimo, elektrinio automatinio iešmų šildymo, telekomunikacijų, pervažų vaizdo stebėjimo, apsaugos-priešgaisrinės signalizacijos ir gaisro gesinimo sistemos Klaipėdos geležinkelio stoties Anglinės kelyne, esančiame Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje Naujoji uosto g. 23, Klaipėda, kurį valdo ir kurio veiklą užtikrina valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.

Pagrindiniai atliktų rekonstrukcijos darbų rodikliai:

  • Kelyne pastatytos kabelinės kanalizacijos bendras ilgis 4,1 km;

  • Sumontuota iešmų elektros pavarų – 48 vnt.;

  • Įrengta naujų šviesoforų ir maršrutų rodyklių – 84 vnt.;

  • Automatizuotos penkios pervažos;

  • Pastatytos dvi modulinės transformatorinės;

  • Sumontuoti rezervinio elektros maitinimo įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą energijos tiekimą geležinkelio automatikos įrangai daugiau kaip vieną valandą;

  • Įrengta moderni pervažų ir kitų pavojingų teritorijos vietų vaizdo stebėjimo sistema;

  • Elektrinio automatinio iešmų šildymo sistema apima 57 kelyne esančius iešmus.

Įgyvendinus Lietuvos valstybei svarbų Anglinės EC rekonstrukcijos projektą pagerintas IX B koridoriaus jungties su Klaipėdos uostu – Klaipėdos geležinkelio mazgo infrastruktūros techninis lygis, leidžiantis užtikrinti saugų ir nepertraukiamą traukinių eismą, sumažinti traukinių eismo įvykių tikimybę, kurių metu į aplinką galėtų patekti pavojingi teršalai, bei padidinti geležinkeliais vežamų į Klaipėdos jūrų uostą ar iš jo krovinių saugumą bei apimtis.

Projekto užsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ tikisi, kad dėka UAB „Telekonta“ įdiegtų naujų techninių sprendimų ženkliai pagerės pervežimų geležinkeliais organizavimo sąlygos Klaipėdos jūrų uosto teritorijoje bei jos prieigose ir esant geriems politiniams bei ekonominiams santykiams su kaimyninėmis šalimis bus pritraukiami nauji krovinių srautai į neužšąlantį Klaipėdos uostą ir pilnai išnaudojamos Lietuvos Respublikai svarbios Klaipėdos jūrų uosto konkurencingos galimybės Baltijos jūros regione.

Projekto rangos darbai atlikti pagal bendrąsias FIDIC sutarties sąlygas.

Anglinės EC rekonstrukcijos projektas dalinai finansuotas iš ES struktūrinių fondų lėšų; dotacijos gavėjas yra AB „Lietuvos geležinkeliai".
Comments


bottom of page