top of page

Transeuropinio transporto tinklo "Rail Baltica" techninio projekto rengimo darbai

2012-09-03


Įmonės specialistai sėkmingai parengė dėl „Rail Baltica“ projekto apimtyse vykdomo 1435 mm pločio vėžės tiesimo rekonstruojamame 69 kilometrų ilgio geležinkelio ruože Marijampolė-Kazlų Rūda-Kaunas penkių statinių geležinkelio signalizacijos ir telekomunikacijų sistemų techninius projektus, pagal kuriuos jau gauti leidimai rangos darbams atlikti Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Prienų savivaldybėse.

Techninis projektas įgyvendintas dviem etapais: pirmajame etape atlikti sąlygų tyrimai, būtini matavimai, techninių duomenų surinkimas bei atliktas priešprojektinis siūlomų sprendimų įvertinimas; antrajame etape atlikti projektavimo (techninio projekto parengimo) darbai.

Tarptautinės svarbos projekto „Rail Baltica“ ruože Marijampolė – Kazlų Rūda – Kaunas techninio parengimo darbai truko vienerius metus ir pareikalavo ženklių darbo resursų sąnaudų, o pasiektas rezultatas yra puikus įmonės darbuotojų patirties ir kvalifikacijos geležinkelio infrastruktūros inžinerijos srityje įvertinimas.

Projektas„ Rail Baltica“ yra vienas iš prioritetinių Europos geležinkelių projektų, kuris netolimoje ateityje 1435 mm vėže tarpusavyje sujungs Helsinkį, Taliną, Rygą, Kauną ir Varšuvą.

335 kilometrų ilgio „Rail Baltica“ projektą Lietuvos Vyriausybė yra pripažinusi valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Projektas finansuojamas Europos sąjungos TEN-T, Sanglaudos fondų ir Lietuvos valstybės lėšomis.Comments


bottom of page