top of page

Teikiamos paslaugos

TELEKONTA veikia kaip išbaigtų sprendimų teikėjas bei instaliavimo darbų projekto vadovas, įskaitant kitų susijusių darbų, kaip elektros bei bendrastatybiniai, koordinavimą. Taigi TELEKONTA suteikia savo klientams vieno kontakto sutartinių įsipareigojimų patogumą bei efektyvumą. Mūsų siūlomi šiuolaikiški kompleksiniai sprendimai sutrumpina integruotų sistemų diegimo laiką, sumažina kaštus bei padeda išvengti sistemų suderinamumo atsakomybės identifikavimo problemų.

 

TELEKONTA yra pasirengusi vykdyti darbus bei aptarnauti objektus, bet kurioje Lietuvos ar užsienio vietoje. Bendrovės darbuotojai nuolat kelia savo kvalifikaciją atstovaujamų gamintojų mokymo centruose, aktyviai dalyvauja gamintojų organizuojamuose seminaruose bei konferencijose.

IMG_9860.JPG

Konsultavimas

Profesionalo rekomendacijos

Savo klientams teikiame išsamias konsultacijas inžinerinių sistemų įrengimų klausimais. Atliekame esamų sistemų ir užsakovo poreikių analizę bei įvertinimą. Ruošiame galimybių studijas, formuojame užduotis sistemų projektavimui. Užsakovui pageidaujant ir suteikus įgaliojimus gauname sistemų projektavimo sąlygas.

Projektų valdymas

Kompleksinės projektų valdymo paslaugos

Reikia žinių, įgūdžių, priemonių ir technologijų įgyvendinant projektą tam, kad būtų patenkinti visų projekto dalyvių poreikiai. Projekto valdymo perdavimas profesionalam pačioje ankstyviausioje projekto įgyvendinimo stadijoje, kompleksinis projekto valdymas visuose projekto įgyvendinimo etapuose, maksimalus projekto etapų sugretinimas taupant projekto įgyvendinimo trukmę, savalaikis projekto trūkumų prognozavimas leidžia maksimaliai patenkinti kliento poreikius ir sutaupyti užsakovo lėšas.

 

Šios paslaugos užsakovams ypač aktualios vykdant inžinerinių statinių statybą, kai didžiają dalį statybos sudaro inžinerinių sistemų įrengimas, o statybos proceso valdymui ir koordinavimui reikalingos specifinės žinios bei patirtis.

Projektavimas

TELEKONTA įgyta kvalifikacija ir sukaupta patirtis leidžia klientams pasiūlyti projektavimo paslaugas šiose inžinerinių sistemų srityse:
 

 • Nuotolinių ryšių (telekomunikacijos) tinklai ir sistemos, duomenų perdavimas, kompiuterių tinklai ir sistemos.
   

 • Apsaugos nuo įsilaužimo, įskaitant vaizdo stebėjimo, perimetro apsaugos, įeigos kontrolės ir kitų panašių apsaugos bei kontrolės sistemų.
   

 • Priešgaisrinės signalizacijos, gaisro gesinimo sistemos ir garsinių pranešimų – įspėjimo apie gaisrą sistemos.
   

 • Automatizuoto valdymo sistemos, procesų automatizavimas, duomenų surinkimas ir perdavimas, sistemų nuotolinė kontrolė ir valdymas – SCADA.
   

 • Elektrotechninės sistemos ir skirstomieji tinklai.

Techninė priežiūra

Užsakovų akys ir ausys

Turėdami patyrusius savo sričių specialistus, galime pasiūlyti statinio ar statinio dalies statybos techninės priežiūros, statinio projekto ar projektų dalių vykdymo priežiūros vadovų paslaugas. Šias paslaugas teikiame vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, šia veiklą reglamentuojančiais statybos techniniais reglamentais ir poįstatyminiais aktais.

 

TELEKONTA siūlo FIDIC inžinieriaus ir atskirų specializacijų ekspertų paslaugas užsakovams , vykdantiems tarptautinius ir ES lėšomis finansuojamus projektus.

Techninis aptarnavimas

Gedimų prevencija ir savalaikis problemų sprendimas

TELEKONTA turi kvalifikuotus ir profesionalius specialistus, todėl teikia savo klientams kokybiškas sistemų techninio aptarnavimo paslaugas. Visą parą veikiantis gedimų registravimų centras leidžia užtikrinti vieningą klientų skambučių administravimą, efektyvų remonto užduočių paskirstymą regioninėms serviso grupėms. Mūsų klientai gauna operatyvų reagavimą, kvalifikuotą problemos sprendimą ir laiku pašalintą sistemų gedimą, turimų sistemų funkcionalumo užtikrinimą.

bottom of page